Jüri Arrak “Professor Juri Lotman” (1994)

Professor Juri Lotman. Portreemaal, 1994.

Õli lõuendil, 1994.

Jüri Arraku koduleht.

Maal avati ülikoolis 140. auditooriumi seinal Juri Lotmani mälestuspäeval 1995. aastal.

140. auditooriumis, mida tuntakse Abovjani auditooriumina, kus maailmakuulus kultuurisemiootik sageli loenguid pidas, avati Juri Lotmani portreemaal. Kunstnik Jüri Arrak tänas ülikooli selle töövõimaluse eest ning ütles, et ta tundis professorit maalides ja temale meeldinud muusikat kuulates temaga mingit lähedast vaimset sidet. Portreed ajendanud tegema sisemine kohustus, sest professor Juri Lotman on arvustanud varem tema söejoonistusi.

Professor Juri Lotmani abikaasa Zara Mints oli samuti meie ülikooli professor. Nende kolmest pojast on kaks Tartu Ülikooli kasvandikud, samuti miniad. Praegu õpib ülikoolis nende kaks lapselast. Juri Lotmani poeg Mihhail Lotman ütles, et Tartu ja Tartu Ülikool ei olnud tema isale juhuslikud kohad maailmas. Need olid kohad, kus ta tahtis elada ja töötada, kuid et ülikool oli rohkem kui töökoht, see oli elukeskkond.

Kultuuri- ja haridusminister Peeter Olesk meenutas Juri Lotmani heatahtlikkust, aine esitamisoskust, oskust elus muiata.

– Varje Sootak 1995. Mõtlik silmapaar …. Universitas Tartuensis, nr. 6, 3. märts 1995.

Maalist valmis ka värviline postkaart Juri Lotmani Fondi toetuseks.

Vaata lisaks: