Stanislav Netchvolodov – Juri Lotmani büst, barjeljeef ja hauamonument

Stanislav Netšvolodovi loodud on Tartu Ülikooli semiootika osakonnas asuv Juri Lotmani büst (2011), Juri Lotmani ja Zara Mintsi hauamonumendid Raadi kalmistul ning 1998. aastal avatud Juri Lotmani bareljeef TÜ Lotmani auditooriumis, Lossi 3, Tartu.

Skulptorist, kunstnikust Stanislav Netšvolodovist.

Juri Lotmani bareljeefi avamine Lossi tänava õppehoones 1998. aastal. Kõneleb rektor Jaak Aaviksoo.
Juri Lotmani ja Zara Mintsi hauaplats Tartu Raadi kalmistul.

Vaata lisaks: