Juri Lotmani teadusliku pärandi oluliseks osaks on 25 köidet pealkirja all “Tööd märgisüsteemide alalt” (eesti ja inglise keeles “Töid semiootika alalt”), mida peeti teatmeteostes juba nende ilmumise ajal maailma esimeseks semiootikaajakirjaks ja millest nüüdseks on ka vormiliselt saanud valdavalt ingliskeelne rahvusvahelise kolleegiumiga eelretsenseeritav ajakiri Sign Systems Studies. Viimastel aastatel ilmub see kaks korda aastas ning on kättesaadav ka elektrooniliselt.

Juri Lotman pole mitte üksnes sarja koostaja ja toimetaja, vaid ka kontseptsiooni looja. Peaaegu iga köite juhatas sisse toimetuse- või toimetajapoolne raamiv saatesõna, mis vormistas erinevate autorite artiklid ühtseks sõnumiks. Kuid on ka köiteid, kus saatesõna asendavad Juri Lotmani programmilised artiklid. 

Esimene vihik – Juri Lotmani monograafia Loengud strukturaalpoeetikast – anti välja esimese Kääriku suvekooli eel. Sarja järgnevad numbrid olid juba tihedalt seotud Tartu-Moskva semiootikakoolkonnaga ja suvekoolidega. Väljaandest saigi üks Tartu-Moskva koolkonna keskseid koostööplatvorme, kus oma töid avaldasid Juri Lotmani kõrval Vjatšeslav Ivanov, Boriss Uspenski, Vladimir Toporov, Aleksandr Pjatogorski, Mihhail Gasparov, Mihhail Jampolski, Boriss Gasparov, Juri Tsivjan, Linnart Mäll, Ivar Kull ja teised. Seda on nimetatud ka koolkonna programmiliseks väljaandeks ning selles avaldatud publikatsioonid peegeldavad ka koolkonna rõhuasetustes ja lähenemises toimunud muudatusi. Ent ajakirjas avalduvad ka Vladimir Toporovi poolt välja toodud kaks peamist joont, mis TMK-d iseloomustasid: „teoreetilise mõtte lennukus“ ja „peaaegu maniakaalne kirg järgida valitud meetodit äärmise täpsuse ja teadusliku rangusega“.

Hiljem on ajakirjas artikleid avaldanud ka Thomas A. Sebeok, Julia Kristeva, Umberto Eco, Winfried Nöth ja paljud teised.

Kuni 1992. aastani oli väljaanne põhiliselt venekeelne (sisukord inglise ja eesti keeles). Alates 1998. aastast on ajakirja peamine keel inglise keel (ent avaldatud on ka vene- ja prantsuskeelseid artikleid), artiklite lühikokkuvõtted on eesti-, vene- ja ingliskeelsed.

Numbrid

Töid märgisüsteemide alalt I: Loenguid strukturaalpoeetikast (1964)

Труды по знаковым системам. I, Лекции по структуральной поэтике. Вып. 1, Введение, теория стиха // …

Töid märgisüsteemide alalt II (1965)

Труды по знаковым системам. 2 = Works on semiotics. 2 = Tööd semiootika alalt. 2 …

Töid märgisüsteemide alalt III (1967)

Труды по знаковым системам. III = Works on semiotics = Tööd semiootika alalt // Tartu …

Töid märgisüsteemide alalt IV (1969)

Труды по знаковым системам. IV = Works on semiotics = Tööd semiootika alalt // Tartu …

Töid märgisüsteemide alalt V: Vladimir Proppi mälestuseks (1971)

Труды по знаковым системам. V = Works on semiotics = Tööd semiootika alalt : памяти …

Töid märgisüsteemide alalt VI: Mihhail Bahtini 65. sünnipäeva auks (1973)

Труды по знаковым системам. VI = Works on semiotics = Tööd semiootika alalt : сборник …

Töid märgisüsteemide alalt VII: Pjotr Bogatõrjovi mälestuseks (1975)

Труды по знаковым системам. VII = Works on semiotics = Tööd semiootika alalt : памяти …

Töid märgisüsteemide alalt 8/1977

Труды по знаковым системам. VIII, К 70-летию академика Дмитрия Сергеевича Лихачева // Tartu : [Tartu …

Töid märgisüsteemide alalt 9 (1977)

Труды по знаковым системам = Sign Systems Studies IX // Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool]

Töid märgisüsteemide alalt 10/1978

Труды по знаковым системам. X, Семиотика культуры // Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool]

Töid märgisüsteemide alalt 11: Tekstisemiootika (1979)

Труды по знаковым системам. XI, Семиотика текста // Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool]

Töid märgisüsteemide alalt 12: Kunstilise teksti struktuur ja semiootika (1981)

Труды по знаковым системам. XII, Структура и семиотика художественного текста // Tartu : [Tartu Riiklik …

Töid märgisüsteemide alalt 13: Kultuurisemiootika (1981)

Труды по знаковым системам. XIII, Семиотика культуры // Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool]

Töid märgisüsteemide alalt 14: Tekst tekstis (1981)

Труды по знаковым системам. XIV, Текст в тексте // Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool]

Töid märgisüsteemide alalt 15: Kultuuritüpoloogia (1982)

Труды по знаковым системам. XV, Типология культуры. Взаимное воздействие культур // Tartu : [Tartu Riiklik …

Töid märgisüsteemide alalt 16/1983

Труды по знаковым системам. XVI, Текст и культура // Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool]

Töid märgisüsteemide alalt 17/1984

Труды по знаковым системам. XVII, Структура диалога как принцип работы семиотического механизма // Tartu : …

Töid märgisüsteemide alalt 18/1984

Труды по знаковым системам. XVIII, Семиотика города и городской культуры. Петербург // Tartu : [Tartu …

Töid märgisüsteemide alalt 19: Ruumisemiootika ja semiootika ruum (1986)

Труды по знаковым системам. XIX, Семиотика пространства и пространство семиотики // Tartu : [Tartu Riiklik …

Töid märgisüsteemide alalt 20: Aktuaalsed probleemid kultuurisemiootikas (1987)

Труды по знаковым системам. XX, Актуальные проблемы семиотики культуры // Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool]

Töid märgisüsteemide alalt 21/ 1987

Труды по знаковым системам. XXI, Символ в системе культуры // Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool]

Töid märgisüsteemide alalt 22/1988

Труды по знаковым системам. XXII, Зеркало. Семиотика зеркальности // Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool]

Töid märgisüsteemide alalt 23: Tekst – kultuur – narratiivi semiootika (1989)

Труды по знаковым системам. XXIII, Текст – культура – семиотика нарратива // Tartu : [Tartu …

Töid märgisüsteemide alalt 24: Kultuur. Tekst. Narratiiv (1992)

Труды по знаковым системам. XXIV, Культура. Текст. Нарратив

Töid märgisüsteemide alalt 25: Semiootika ja ajalugu (1992)

Труды по знаковым системам. XXV, Семиотика и история // Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool]

Töid märgisüsteemide alalt (1998-täna)

Sign Systems Studies = Труды по знаковым системам // Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus

Töid märgisüsteemide alalt III / 1967

Tartu Ülikool, Dspace

Töid märgisüsteemide alalt IV / 1969

Tartu Ülikool, Dspace

Töid märgisüsteemide alalt V / 1971

Tartu Ülikool, Dspace