Töid märgisüsteemide alalt IV (1969)

Труды по знаковым системам. IV = Works on semiotics = Tööd semiootika alalt // Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool]

Kogumik on pühendatud Juri Tõnjanovile mälestusele.

Sisukord

Toimetuselt … 5

Müüt, rahvaluule ja usk kui modelleerivad süsteemid

V. Toporov, Indo-Euroopa rituaali ja rituaali-poeetikse vormeli rekonstruktsioonist … 9

V. Ivanov, Märkmeid rooma ja indo-euroopa mütoloogia tüpoloogilisest ja võrdlev-ajaloolisest uurimisest … 44

A. Sõrkin, Arvulised kompleksid varasemais upanišadides … 76

J. Meletinski, S. Nekljudov, J. Novik, D. Segal, Võlumuinasjutu strukturaalse kirjeldamise probleeme … 86

B. Ogibenin, Vaatlusi leedu muinasjutu dialoogist … 136

S. Nekljudov, Ime vene eepilises lugulaulus … 146

B. Uspenski, Keele mõju religioossele teadvusele … 159

A. Pjatigorski, Märkmeid dhamasangaami teksti struktuurist … 169

Kunsti semiootika

B. Gasparov, Mõningaid küsimusi muusikakeele strukturaalsest analüüsist … 174

Poeetika. Poeetilise teksti semantilised struktuurid

J. Lotman, B. Pasternaki varasemad luuletused ja teksti strukturaalse uurimise küsimusi … 206

Lisa: Boriss Pasternaki esimesed katsed. J. Pasternak (publikatsioon) … 239

J. Ostrovski, Poeetilise loomingu mehhanismidest … 282

J. Levin, Vene metafoor: süntees, semantika, transformatsioon … 290

V. Toporov, Batjuškovi “Läte” ja Parny “Le torrent” … 306

Poeetika. Meetrika probleemid

M. Lekomtseva, Keele meetrilise ja fonoloogilise süsteemi ühikute suhteist … 336

J. Põldmäe, Eesti rõhuline värss … 345

S. Reiser, Kolmejalgse jambi sõnastik ja Nekrassovi poeem “Kellel on Venemaal hea elada?” … 368

B. Buhštab, Vene klassikalise värsi struktuurist … 386

Mittekeelelised kommunikatsioonisüsteemid

T. Nikolajeva, Mittekeeleliste kommunikatsioonide grammatikast … 410

J. Zavadovski, Žesti ja hääle semiootika Magribi araabia dialektis … 415

V. Kovalevskaja, Mõningatest märgisüsteemidest arheoloogias … 425

Semiootilise kirjeldamise üldprobleemidest

J. Lekomtsev, Lingvistiliste opositsioonide glossemaatiline teooria ja eraldamisteooria semantikas ning deskriptsiivses semiootikas … 434

J. Lotman, Tüpoloogiliste kirjelduste metakeelest … 460

J. Lotman, Printsipaalseid raskusi teksti strukturaalsel kirjeldamisel … 478

T. Nikolajeva, Väljendusplaani elementide kirjeldamise probleem: “süntees analüüsi kaudu” … 483

B. Uspenski, Stiili semiootilised probleemid lingvistika valguses … 487

Publikatsioonid ja ülevaated

M. Gasparov, B. Jarho uurimused kirjandusteooriast … 504

B. Jarho, Täpse kirjandusteaduse metodoloogia … 515

O. Ahmatova, Uriel Weinreich (nekroloog) … 527

Vaata lisaks: