Töid märgisüsteemide alalt III (1967)

Труды по знаковым системам. III = Works on semiotics = Tööd semiootika alalt // Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool]

Kogumik sisaldab teise semiootika suvekoolis (16.–26. augustil 1966) peetud ettekandeid.

Sisukord

J. Lotman, Toimetuselt … 5

A. Pjatigorski, B. Uspenski, Personoloogiline klassifikatsioon kui semiootiline süsteem … 7

J. Lotman, Kultuuri tüpoloogia küsimustest … 30

A. Sõrkin, “Relatiivse” ja “absoluutse” erinevusest Hinduistlikes tekstides … 39

I. Tšernov, “Keeldude” semiootikast … 45

I. Kull, L. Mäll, Tetralemma probleemist … 60

V. Ivanov, V. Toporov, “Korovai” semiootiline interpretatsioon ja sellega seotud kombetalitus Valgevenes … 64

A. Sõrkin, Märkmeid “Kamasutrast” … 71

V. Toporov, “Maailmamuna” müüdi rekonstrueerimisest … 81

J. Lotman, Opositsioon “au” – “kuulsus” Kiievi perioodi ilmalikes tekstides … 100

U. Masing, Tüve urd sotsioloogilisest arengust … 113

J. Lekomtsev, Kujutava kunsti semiootilisest aspektist … 122

A. Žolkovski, Deux ex machina … 146

V. Ivanov, Hlebnikobvi luuletuse “Меня проносят на, слоновых….” struktuur … 156

J. Štseglov, Mõningatest Oividiuse tekstidest … 172

T. Tsivjan, Materjale Anna Ahmatova poeetika kohta … 180

Z. Mints, L. Aboldujeva, O. Šikina, A. Bloki luuletustetsükli “Стихи о Прекрасной Дамe” sõnastik … 209

H. Udam, Tähenduse probleemist sufi tekstides … 317

M. Gasparov, Majakovski varase luule rõhuline värss … 324

Ülevaated, publikatsioonid

J. Lotman, Rubriigi “Ülevaated …” ülesannetest … 362

A. Žolkovski, J. Štšeglov, Ülevaade mõningatest strukturaalse poeetika alastest töödest … 367

A. Dorogov, V. Ivanov, B. Uspenski, P. A. Florenski ja tema artikkel “Ümberpööratud perspektiiv” … 378

P. Florenski, Ümberpööratud perspektiiv … 381

Josef Grabak, Jrši Levõi (nekroloog) … 417

Vaata lisaks: