Juri Lotmani 50. juubel

22. veebruar 1972

1972. aastal tähistas Juri Lotman oma 50. juubelit ning professorile avaldati õnnesoove ka mitmete ajalehtede veergudel, teiste seas kultuurilehes “Sirp ja Vasar”:

JURI LOTMAN 50-AASTANE

28. veebruaril tähistas oma 50. sünnipäeva Tartu Riikliku Ülikooli vene kirjanduse kateedri juhataja, filosoofiateaduste doktor professor Juri Lotman, silmapaistev kirjandusteadlane, kelle sulest on ilmunud üle saja viiekümne teadusliku töö.

Juri Lotman kuulub sellesse põlvkonda, kelle õpingud katkestas sõda. Leningradi ülikooli filoloogiateaduskonda astus ta uuesti 1946. aastal ning lõpetas selle kiitusega 1950. aastal. 1954. aastast on Juri Lotman TRÜ õppejõud. 1960. aastal kaitses ta doktoritööd teemal «Vene kirjanduse ja ühiskondliku mõtte areng dekabristide liikumise eel».

Juri Lotmani kui teadlase võimed ja huvid on haruldaselt mitmekülgsed. Ta on võrdselt hea spetsialist nii vanavene kir janduses kui ka XIX sajandi vene kirjanduses. Suurt huvi ja tähelepanu (ka vaidlusi) on tekitanud J. Lotmani uurimused uutest, täpsetest meetoditest kirjandusteaduses, ilukirjandusliku teose ning kir­janduse struktuurist — «Loengud strukturaalse poeetika alalt» ning «Ilukirjandusliku teksti struktuur». Need uurimused on leidnud laia kõlapinna paljudes riikides kogu maailmas. Hiljuti ilmus J. Lotmani toimetamisel raamatu «Töid märksüsteemide alalt» V köide. Selle töö taga on suur autorite kollektiiv, kes tegeleb semiootiliste uurimistega, esmalt aga selle ala suur asjatundja Juri Lotman. Juri Lotman on Rahvusvahelise Semiootika Assotsiatsiooni asepresident, rahvusvaheliste ajakirjade «Semiootika» (Pariis) ja «Poeetika» (Ams­terdam) toimetuse kolleegiumi liige. Teadlaseanne on Juri Lotmanis ühendatud lektori- ja pedagoogiandega: tema loengud ülikoolis on aiati olnud oodatud ja kiidetud.

Soovime tõsisele töömehele suuri töörõõme, avastamis- ja leidmisrõõmu!

Sirp ja Vasar, nr 9, 3. märts 1972

Tartu Ülikooli häälekandja TÜR veergudel (25. veebruar 1972) avaldasid oma õnnesoovid ka Lotmani kolleegid.

TRÜ : Tartu Riiklik Ülikooli häälekandja, nr. 5, 25. veebruar 1972 (allikas: DEA).

Vaata lisaks: