Tekst

‘Tekst’ on üks Lotmani põhimõisteid. Lotman andis olulise panuse teksti semiootilise mõiste kujunemisesse ja teksti …

Autokommunikatsioon

Autokommunikatsioon ehk kommunikatsioon iseendaga on sama oluline, kui kommunikatsioon kellegi teisega. Autokommunikatsioon ei leia asset …

Kultuurimälu

Kultuurimälu on üheks Lotmani kultuurisemiootika olulisemaks mõisteks.

Sümbol

Semiootikas on sümbol tavapäraselt üks kolmest põhilisest märgitüübist indeksi ja ikooni kõrval. Juri Lotmani jaoks …