Juri Lotmani artiklite eestikeelseid terviktekste

Juri Lotman – “Vedomosti Moskovskogo Gossudarstva” ja XVIII. sajandi vene ajakirjandus (1952)

Looming 12: 1379–1383, 1952.

Juri Lotman – Positiivse kangelase probleemist A. N. Radištševi esteetikas (1952)

Looming 9: 1038–1045, 1952

Juri Lotman – Tšernõševski ja tema ajastu vene demokraatlik kirjandus (1953)

Looming 7: 865–881, 1953.

Juri Lotman – A. S. Gribojedovi koht kirjanduses: kirjaniku hukkumise 125. aastapäeva puhul (1954)

Looming 2: 231–241, 1954.

Vanavene kangelaslugu eesti keeles [Lugu Igori sõjaretkest] (1966)

Juri Lotman, Sergei Issakov. Keel ja Kirjandus 3: 188–191, 1966.

Kunst modelleerivate süsteemide reas. Teesid (1967)

I.1.0. Kunst on modelleeriva tegevuse üks erikuju.  1.1. Esitatavates teesides vaadeldakse, mida uut lisab kunsti …

Juri Lotman – Semiootika ja kirjandusteadus (1967)

Keel ja Kirjandus 1: 1–5, 1967.

Juri Lotman – Kunsti semiootilise uurimise tulemusi tänapäeval  (1968)

Keel ja Kirjandus 10: 577–585, 1968.

Inimesed ja märgid (1969)

Artikkel ilmus esmakordselt 1969. aastal ajalehes Sovetskaja Estonija (nr 27; kordustrükk ajakirjas Võšgorod 1998, nr 3). Tegu oli …

Juri Lotman – Kanooniline kunst kui infoparadoks (1973)

Vikerkaar 10–11: 162–167, 2007.

Juri Lotman – Primaarse ja sekundaarse suhtest kommunikatiiv-modelleerivates süsteemides (1974) 

Acta Semiotics Estica X/2013, lk 220–223. Originaal: О соотношении первичного и вторичного в коммуникативно-моделирующих системах. …

Juri Lotman – Kultuuri fenomen (1978)

Akadeemia 12: 2644–2660, 2002. Saatesõna Peeter Toropilt.

Juri Lotman – Semiootilise süsteemi dünaamiline mudel (1978)

Originaalis ilmus väljaandes “Töid märgisüsteemide alalt” 10. köites (1978). Eesti keeles ilmus artiklivalimikus “Kultuurisemiootika. Tekst–kirjandus–kultuur” …

Juri Lotman – Hannibali imelik elu (1980)

Keel ja Kirjandus 10: 632–638, 1980.

Kultuurisemiootika ja teksti mõiste (1981)

Algselt 1981. aastal väljaandes “Töid mäegisüsteemide alalt” ilmunud artiklis käsitleb Lotman teksti mõiste muutumist 20. …

Tekst tekstis (1981)

Mõistet «tekst» kasutatakse mitmes tähenduses. Võiks koostada valiku kohati vägagi erinevatest tähendustest, mida erinevad autorid …

Juri Lotman – Kiri Jaan Krossile (09.10.1982)

Kommenteerinud Mikhail Trunin. Vikerkaar 9/2012, lk 45-55.

Juri Lotman, Mihhail Lotman – “Lermontovi entsüklopeedia” ja kirjanduslike personaalentsüklopeediate probleeme (1982)

Keel ja Kirjandus 12: 662–666, 1982.

Juri Lotman – Asümmeetria ja dialoog (1983)

Akadeemia 2: 195–213, 2022.

Juri Lotman – Mõni sõna Roman Jakobsonist (1983)

Keel ja Kirjandus 4: 188–190, 1983.

Juri Lotman – Õigus biograafiale: Teksti ja autori isiksuse tüpoloogilisest suhestatusest (1984)

Looming 12: 1684–1692, 1984.

Juri Lotman – Peterburi sümboolika ja linnasemiootika probleemidest (1984)

Vikerkaar 1: 56–65, 1995.

Juri Lotman – Mälu kulturoloogilises valguses (1985)

Akadeemia 10: 1731–1735, 2013.

Juri Lotman – Kultuurimälu (1986)

Akadeemia 10: 1736–1746, 2013.

Juri Lotman – Sergei Paradžanovi ja Dodo Abašidze filmist «Surami kindluse legend» (1986)

Teater. Muusika. Kino 12: 43–47, 1986.

Juri Lotman – Sümbol kultuurisüsteemis (1987)

Tõlkinud: Kajar Pruul Ilmunud: Töid märgisüsteemide alalt (Труды по знаковым системам / Sign Systems Studies) 21: …

Juri Lotman – Mõned mõtted kultuuritüpoloogiast (1987)

Vikerkaar 5–6: 97–108, 1999.

Juri Lotman – Tehniline progress kui kultuurilooline probleem (1) (1988)

Keel ja Kirjandus 2: 65–70, 1992 [1988].

Juri Lotman – Tehniline progress kui kultuurilooline probleem (2) (1988)

Keel ja Kirjandus 3: 136–143, 1992 [1988].

Vastab Juri Lotman (1989)

Teater. Muusika. Kino 5: 5–14, 1989.

Juri Lotman – Filmikeel ja filmisemiootika probleemid

Teater. Muusika. Kino 6: 13–16, 1991.

Juri Lotman – Vestlus vabamüürlusest valgustuse valguses (1992) 

Akadeemia 2: 227–241, 1992.

Juri Lotman – Mõtlev pilliroog (1992)

Peatükk raamatust Kultuur ja plahvatus (1992). Vikerkaar 1–2: 121–124, 1996.

Juri Lotman – Juhuslike faktorite osast kirjanduslikus evolutsioonis (1992)

Looming 4: 549–554, 1992.

Juri Lotman – Kaasaegsus Ida ja Lääne vahel (1994) 

Akadeemia 1: 3–13, 1994.