Töid märgisüsteemide alalt 21: Sümbol kultuurisüsteemis (1987)

Sümbolili ja sümboolsele käitumisele pühendatud number.

Труды по знаковым системам /Sign Systems Studies.

Sisukord:

V. Meizerski. Sümboolse interpretandi probleem teksti semiootikas.

J. Lotman. Sümbol kultuurisüsteemis.

L. Mäll. Dharma — tekst ja tekstiloome mehhanism.

M. Jampolski. Kose sümboolikast.

M. Pljuhhanova. Avraami Palitsõni retooriline stiil (grammatika kategoo­riate sümboliseerimine).

N. Tolstoi. Slaavi etnokultuurilisest pärandist. I. Templi ümber roomamine ja selle ümbritsemine vööga.

J. Grigorjeva. Embleem ja sellele lähedaste nähtuste funktsioneerimise semiootilisest aspektist.

K. Stedtke. Suurilmainimene XVIII sajandi vene kultuuris (1770.—1780. aastad).

M. Lekomtseva. Ebamääraselt väljendatud semantikaga teksti eripära.  

Z. Mints. «Sümbolistide sümbolismi» probleemist (F. Sologubi näidend «Vanka Kljutšnik ja paaž Jean»).

J. Tsivjan. Rongi sümboolikast.

R. Timentšik. Trammi sümboolikast vene luules.

Vaata lisaks: