Töid märgisüsteemide alalt V / 1971

Tartu Ülikool, Dspace

Töid märgisüsteemide alalt IV / 1969

Tartu Ülikool, Dspace

Töid märgisüsteemide alalt III / 1967

Tartu Ülikool, Dspace

Töid märgisüsteemide alalt – koolkonna koostööplatvorm

1964. aastal Juri Lotmani algatusel ilmumist alustanud väljaandest Töid märgisüsteemide alalt / Sign Systems Studies …

Töid märgisüsteemide alalt 21: Sümbol kultuurisüsteemis (1987)

Sümbolili ja sümboolsele käitumisele pühendatud number.

Töid märgisüsteemide alalt (1998-täna)

Sign Systems Studies = Труды по знаковым системам // Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus

Töid märgisüsteemide alalt 25: Semiootika ja ajalugu (1992)

Труды по знаковым системам. XXV, Семиотика и история // Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool]

Töid märgisüsteemide alalt 24: Kultuur. Tekst. Narratiiv (1992)

Труды по знаковым системам. XXIV, Культура. Текст. Нарратив

Töid märgisüsteemide alalt 23: Tekst – kultuur – narratiivi semiootika (1989)

Труды по знаковым системам. XXIII, Текст - культура - семиотика нарратива // Tartu : [Tartu …

Töid märgisüsteemide alalt 22/1988

Труды по знаковым системам. XXII, Зеркало. Семиотика зеркальности // Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool]

Töid märgisüsteemide alalt 21/ 1987

Труды по знаковым системам. XXI, Символ в системе культуры // Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool]

Töid märgisüsteemide alalt 20: Aktuaalsed probleemid kultuurisemiootikas (1987)

Труды по знаковым системам. XX, Актуальные проблемы семиотики культуры // Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool]

Töid märgisüsteemide alalt 19: Ruumisemiootika ja semiootika ruum (1986)

Труды по знаковым системам. XIX, Семиотика пространства и пространство семиотики // Tartu : [Tartu Riiklik …

Töid märgisüsteemide alalt 18/1984

Труды по знаковым системам. XVIII, Семиотика города и городской культуры. Петербург // Tartu : [Tartu …

Töid märgisüsteemide alalt 17/1984

Труды по знаковым системам. XVII, Структура диалога как принцип работы семиотического механизма // Tartu : …

Töid märgisüsteemide alalt 16/1983

Труды по знаковым системам. XVI, Текст и культура // Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool]

Töid märgisüsteemide alalt 15: Kultuuritüpoloogia (1982)

Труды по знаковым системам. XV, Типология культуры. Взаимное воздействие культур // Tartu : [Tartu Riiklik …

Töid märgisüsteemide alalt 14: Tekst tekstis (1981)

Труды по знаковым системам. XIV, Текст в тексте // Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool]

Töid märgisüsteemide alalt 13: Kultuurisemiootika (1981)

Труды по знаковым системам. XIII, Семиотика культуры // Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool]

Töid märgisüsteemide alalt 12: Kunstilise teksti struktuur ja semiootika (1981)

Труды по знаковым системам. XII, Структура и семиотика художественного текста // Tartu : [Tartu Riiklik …

Töid märgisüsteemide alalt 11: Tekstisemiootika (1979)

Труды по знаковым системам. XI, Семиотика текста // Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool]

Töid märgisüsteemide alalt 10/1978

Труды по знаковым системам. X, Семиотика культуры // Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool]

Töid märgisüsteemide alalt 9 (1977)

Труды по знаковым системам = Sign Systems Studies IX // Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool]

Töid märgisüsteemide alalt 8/1977

Труды по знаковым системам. VIII, К 70-летию академика Дмитрия Сергеевича Лихачева // Tartu : [Tartu …