Ilmus sarja “Töid vene ja slaavi filoloogia alalt” esimene köide

1958. aastal ilmus esimene köide Tartu Ülikooli uues sarjas “Töid vene ja slaavi filoloogia alalt”. …

Ilmus monograafia Andrei Kaissarovist

Sarjas “Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised” (vihik 63) ilmus Lotmani esimene monograafia Андрей Сергеевич Кайсаров и …

Esimesed sammud filoloogiakeskuse loomisel

Tartu Ülikooli vene kirjanduse kateedrist sai toonase kateedri juhataja Boriss Jegorovi (29.05.1926–3.10.2020) ja Juri Lotmani …

Tööleminek Tartu Ülikooli

1954. aastal läks Lotman täiskohaga tööle Tartu Ülikooli vene kirjanduse osakonda dotsendi ametikohale. Lotmani tööleasumisest …

Väitekirja kaitsmine 

1952. aastal kaitses Lotman edukalt oma väitekirja «А. Н. Радищев в борьбе с общественно-политическими воззрениями …

Abielu Zara Mintsiga

1951. aastal abiellus Lotman Zara Mintsiga (1927–90), kellega ta tutvus õpingute ajal Leningradi Ülikoolis. Ka …

Loengute andmine Tartu Ülikoolis

Tartu Õpetajate Instituudis õpetamisega samaaegselt hakkas Lotman loenguid andma ka Tartu Ülikooli vene kirjanduse osakonnas, …

Töö Tartu Õpetajate Instituudis

1950. aastal tuli Lotman tööle Tartu Õpetajate Instituuti, kus ei pööratud tähelepanu tema rahvusele ja …