Mis on valmis, mis teoksil, mis kavas?

1979. aasta annab kultuurilehe Sirp ja Vasar rubriigis "Mis on valmis, teoksil, kavas?" ülevaate Lotman …

Teadlast ei lastud riigist välja

Väliseesti ajalehes Päevaleht avaldatakse artikkel sellest, et Lotman oli kutsutud 2.–6. juulini Viinis toimuvale rahvusvahelisele …

Lotman võetakse Kirjanike Liidu liikmeks

(Teadaanne kultuurilehes Sirp ja Vasar, nr. 16, 21. aprill 1978.)

Lotman lahkus vene kirjanduse kateedri juhataja ametikohalt

1970ndatel, mil Lotman tegi oma teadustöös mitmeid läbimurdeid ning saavutas rahvusvahelise tuntude, oli tema olukord …

Lotman valiti Ameerika Semiootika Ühingu auliikmeks

Lotman valiti Briti Akadeemia välisliikmeks

Sündmusest kirjutab ajakirjas Keel ja Kirjandus Igar Černov: "See Tartu kirjandusuurijale ja semiootikule osutatud tunnustus …

Ilmus Lotmani lühikäsitlus Aleksander Puškini "Jevgeni Oneginist"

Raamatu pühendas Lotman oma õpetajale, Puškini-uurijale Boriss Tomaševskile.

Semiootika talvekool

Seniste suvekoolide asemel õnnestus 1974. aasta talvel Tartus korraldada üritus, mis kandis nime “Esimene üleliiduline …

Ilmus “Kinosemiootika ja kinoesteetika probleemid”

1970ndate alguses hakkas Lotman tähelepanu pöörama ka filmikunstile. 1971. aastal korraldas ta Tartu Ülikoolis filmisemiootikale …

“Kultuurisemiootika teesid”

1973. aasta programmiliste kultuurisemiootika teeside ilmumine tähistas uue distsipliini – kultuurisemiootika – sündi. Teeside autoriteks …

Ilmus "Artiklid kultuuritüpoloogiast II "

Suvekooli korraldamine keelati ära

1972. aastal toimuma pidanud semiootika suvekool jäi ära. Algselt lükati selle korraldamine 1973. aastasse, ent …

Ilmus “Poeetilise teksti analüüs. Värsi struktuur“

"Poeetilise teksti analüüs" on pühendatud luuleteksti strukturaal-semiootilise analüüsi põhimõtete tutvustamisele. Lotman eristab kolme vaatepunkti poeetilise …

Juri Lotmani 50. juubel

1972. aastal tähistas Juri Lotman oma 50. juubelit ning professorile avaldati õnnesoove ka mitmete ajalehtede …

Koostööprojekt tehisintellekti uurimise alal

Lotmani tuntus NSVLis kasvas ning sellega kaasnesid mitmed uued ja ootamatud koostööettepanekud. 1971. aastal kutsus …

Ilmus "Artiklid kultuuritüpoloogiast I"

1970ndatel muutus teadustööde avaldamine keerulisemaks. Monograafiate avaldamine keelati ning piirangutest möödahiilimiseks avaldati monograafiaid õpikutena. Ka …

Ilmus “Kunstilise teksti struktuur”

Raamatus käsitleb Lotman kunstilise teksti semiootilise analüüsi võimalusi, uurides laia teemade ringi: kunst kui keel, …

Neljas semiootika suvekool

Neljas suvekool, mille teemaks oli “Semiootika ja kultuur”, toimus Tartus. Seda suvekooli on peetud sündmuseks, …