KGB läbiotsimine

Lotman märgib, et 1960ndate lõpus oli ta juba jälgimise all ning 1970. aasta jaanuaris toimus …

Lotman sai ajakirja Semiotica toimetuskolleegiumi liikmeks

1969 aastal hakkas ilmuma Rahvusvahelise Semiootika Assotsiatsiooni ajakiri Semiotica, mille peatoimetajaks sai Thomas Sebeok. Lotman …

Lotman sai Rahvusvahelise Semiootika Assotsiatsiooni asepresidendiks

1960ndatel tärkas laialdasem rahvusvaheline huvi semiootika vastu ning 1966. aastal (12.–18. september) peeti Poolas rahvusvaheline …

Kolmas semiootika suvekool 

Kolmas suvekool nihutati kevadesse ja see oli ka varasematest natuke lühem – 10.–18. maini. Ettekandeid …

Ilmusid Lotmani esimesed artiklid kultuuriteooriast 

1960ndate lõpus ilmuvad Lotmani esimesed artiklid kultuuriteooriast (kultuuritüpoloogiast). 1970ndate algusest alates olid paljud kultuuriteoreetilised atriklid …

Ilmusid Lotmani strukturalistlike tööde esimesed tõlked 

1967. aastal ilmusid esimesed Lotmani strukturalistliku lähenemisviisiga tööde tõlked – itaalia ja prantsuse keeles, ajakirjades …

Konverentsid Tšehhoslovakkias 

Lotman ja Mints esinesid Tšehhoslovakkias konverentsidel. Lotmanite perekonnasõber Viktoria Kamenskaja on hiljem meenutanud: "Esimest korda …

Teine semiootika suvekool 

Käärikul korraldati teine “sekundaarsete modelleerivate süsteemide suvekool”, seekord juba umbes 50 osavõtjaga Tartust, Moskvast ja …

Tartu Ülikooli peahoone põleng

Tartu Ülikooli peahoone, Tartu vaimuelu sümboli põleng 1965. aasta 21. detsembril oli Lotmani jaoks isiklik …

Esimene semiootika suvekool

Lotman alustas Tartu ja Moskva semiootikute ühisürituse korraldamist 1964. aastal. Tema plaaniks oli korraldada ebatraditsioonilises …

Ilmus “Loengud strukturaalpoeetikast”, sarja “Töid märgisüsteemide alalt” esimene vihik

1958–1963 luges Lotman loengukursust strukturaalsest poeetikast. Abikaasa Zara Mintsi abiga, kes tema loenguid transkribeeris, valmis …

Lotman sai professoriks 

Peale doktoritöö kaitsmist sai Lotmanist Tartu Ülikooli vene kirjanduse kateedri professor.

Tartu-Moskva semiootikakoolkonna algus

1960ndatel alguses oli Lotmanil teatav loominguline kriis. Eelnevate aastate uurimisteemad ei pakkunud enam endist huvi …

Doktoriväitekirja kaitsmine 

1961. aastal kaitses Lotman Leningradi ülikoolis edukalt oma doktoritöö teemal “Vene kirjanduse ja ühiskondliku mõtte …

Lotman sai vene kirjanduse kateedri juhatajaks

1960. aastal sai Lotman Tartu Ülikooli vene kirjanduse kateedri juhatajaks ning oli selles ametis 1977. …