Juri Lotman saadeti viimsele teekonnale

Juri Lotman saadeti teele Tartu Ülikooli aulast ja ta maeti Tartu Raadi kalmistule abikaasa kõrvale.

Juri Lotmani lahkumine

28. oktoobril suri Tartus 72. eluaastal Tartu Ülikooli professor, akadeemik Juri Lotman, üks 20. sajandi …

Ilmus "Valik artikleid" kolmes köites

Lotmani eluajal jõuti välja anda kolmeköitelune valimik, mis koondas tema artikleid aastatest 1967–1987. Valimikud koondavad …

"Mitte-memuaaride" dikteerimine

Lotmanile kui suurepärasele jutustajale oli koduvalt soovitatud oma sõjamälestused kirja panna. Viimaks elu viimasel aastal …

Ilmus "Kultuur ja plahvatus" 

Lotman alustas tööd "Kultuuri ja plahvatuse" kallal 1991. aastal ning sellest sai viimane tema eluajal …

Lotman sai semiootika osakonna professoriks

Lotmani initsiatiivil avati 1992. aastal Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonnas semiootika osakond, mis tegutses Tiigi 78/80 õppehoones. …

Lotmani 70. juubel

Professori ja akadeemiku juubelit tähistati 20. märtsil toimunud teaduskonverentsiga ning kontsertiga Tartu Ülikooli aulas ning …

Suri Zara Mints

Õpilased ja kolleegid kirjutavad järelhüüdes: Eile lõpetas Raadi kalmistul oma maise teekonna ZARA MINTS, tark …

Ilmus "Mõtlevates maailmades"

"Mõtlevates maailmades. Kultuuri semiootiline teooria" on Lotmani kultuurisemiootiliste ideede üheks intellektuaalseks kokkuvõtteks. Teoses käsitleb Lotman …

Lotman pälvis audoktori kraadi mitmelt Euroopa ülikoolilt 

Nende seas L’Université Libre de Bruxelles (1990), Univerzita Karlova v Praze (1991), Keele University, Suurbritannia …

Lotman valiti Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks

Eesti Teaduste Akadeemia Üldkogus toimunud valimistel valiti akadeemikuks Juri Lotman (kultuurisemiootika), Olav Aarna (informaatika), Jüri …

Lotman valiti Rootsi Kuningliku Teaduste Akadeemia välisliikmeks

Lotman valiti Eestimaa Rahvarinde juhatusse

Samal teemal:

Ilmus "Poeetilise sõna koolis. Puškin, Lermontov, Gogol"

Lotman rõhutab raamatu alguses, et selle eesmärgiks on aidata õpetajatel süstida õpilastesse armastust kirjanduse vastu, …

Lotmanit ei valitud Eesti NSV Teaduste Akadeemia liikmeks

Ehkki Lotman oli valitud mitme akadeemia ja teadusühingu välis- või auliikmeks, ei olnud ta Eesti …

Lotman valiti Norra Teaduste Akadeemia liikmeks

Lotman annab külalisloenguid Euroopa ülikoolides

Aastatel 1987–1991 annab Lotman loenguid Soome, Itaalia, Saksamaa, Prantsusmaa ja Rootsi ülikoolides.

Ilmus "Karamzini loomine "

Teos on kirjaniku ja ajaloolase Nikolai Karamzini eluloole pühendatud pikaajallise uurimustöö kokkuvõte. Boriss Jegorov on …

Teleloengute sari “Vestlusi vene kultuuriloost” 

Aastatel 1986–1991 salvestas Lotman Eesti Televisooniga koostöös legendaarse loengusarja vene kirjandusest ja kultuuriloost, mis tõi …

Lotmani esimene väliskonverents Bergenis

Lotman, harjunud sellega, et teda kuskile ei lastud ja reisimist igati takistati, suhtus asja huumoriga …

Viimane semiootika suvekool

1986. aastal prooviti suvekoolide traditsiooni taaselustada ning Käärikul korraldati kolmepäevane kohtumine.

Ilmus artikkel “Semiosfäärist” 

Semiosfäär on Lotmani algupärane mõiste, mis tähistas kõikvõimalikke semiootilisi süsteeme ja protsesse hõlmavat semiootilist ruumi, …

Ajaloo ja semiootika labori loomine

Tartusse semiootikakeskus loomise idee tekkis Lotmanil juba 1960ndatel. Toonane rektor Feodor Klement toetas seda algatust …

Juri Lotmani 60. juubel

Juubilarist avaldatakse ajakirjanduses mitmeid ülevaatelugusid.