Lotmani eluajal avaldatud teosed

Andrei Kaissarov ja ühiskondlik-poliitiline võitlus tema eluajal (1958)

Loengud strukturaalpoeetikast (1964)

Kunstilise teksti struktuur (1970)

Artiklid kultuuritüpoloogiast I (1970)

Poeetilise teksti analüüs. Värsi struktuur (1972)

Artiklid kultuuritüpoloogiast II (1973)

Filmisemiootika (1973)

Puškini värssromaan “Jevgeni Onegin” (1975)

A.S. Puškini romaan “Jevgeni Onegin”. Kommentaarid: õpetaja käsiraamat (1980)

Aleksander Puškin (1981)

Karamzini loomine (1987)

Poeetiline sõna koolis. Puškin, Lermontov, Gogol (1988)

Mõtlevates maailmades (1990)

Kultuur ja plahvatus (1992)

Valitud artiklid kolmes köites (1992–1993)

Postuumselt ilmunud teosed

Kultuuri ennustamatud mehhanismid  (2010)

Vestlusi vene kultuurist I ja II (1994)

Dialoog ekraaniga (1994)

Mitte-memuaarid  (1995)

Suurilma lõunasöögid (1996)

Lotmani artiklite valimikud

Kultuurisemiootika. Tekst – kirjandus – kultuur (1990)

Hirm ja segadus (2007)

Semiosfäärist (2009)

Jalutuskäigud Lotmaniga (2010)

Juri Lotman – Kultuur, mälu, ajalugu (2019)

Vestlused Lotmaniga

Vene kultuuri semiootika. Valik artikleid

Mida inimesed õpivad